COPD

Wat is COPD?

COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’. Vrij vertaald betekent het ‘chronische, obstructieve longziekten’.

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen ontstoken en daardoor nauwer.
Bij longemfyseem zijn de wanden van de longblaasjes verslapt. Door de afgenomen elasticiteit, kan er in de longen minder lucht ververst worden.

COPD kan niet genezen. Wel kan verdergaande schade aan de longen en luchtwegen beperkt worden en kunnen de klachten verminderd worden.

 

Klachten

Indien u klachten krijgt, of een verergering van uw klachten, als bijvoorbeeld

 

  • kortademigheid bij inspanning
  • langdurig hoesten
  • slijmvorming
  • benauwdheid

 

maakt u dan een afspraak met uw huisarts.
Indien blijkt, dat u COPD heeft, kunnen maatregelen genomen worden, waarmee verdergaande schade zoveel mogelijk beperkt wordt en waarmee de klachten die u ervaart zoveel mogelijk verminderd worden.

 

Huisarts.

Uw huisarts is de hoofdbehandelaar. Met uw klachten gaat u meestal eerst naar uw huisarts. Deze zoekt samen met u uit wat er aan de hand is en wat voor u de beste behandeling is. Hij/zij schrijft medicatie voor en geeft leefstijladvies. Indien nodig ontvangt u een verwijzing naar de longarts, of naar andere zorgverleners van het COPD-team. Ook is er aandacht voor mogelijke complicaties van uw aandoening, zoals eventueleluchtweginfecties. De huisarts werkt samen met de praktijkondersteuner en draagt taken aan haar over. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Praktijkondersteuner. Deze zorgverlener ondersteunt u bij de zorg voor uw longen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Vaak verricht hij of zij het eerste longfunctieonderzoek (spirometrie) en stelt vragen over uw aandoening. Samen met u stelt de praktijkondersteuner een persoonlijk behandelplan op. In dit plan komen verschillende zaken aan de orde, zoals:

 

  • Stoppen met roken
  • Bewegen
  • Voeding

 

Het doel van het behandelplan is het verminderen van uw klachten en het verbeteren van de kwaliteit van uw leven. De praktijkondersteuner begeleidt u hierin.