CVRM

Wat is CVRM?

CVRM staat voor Cardiovasculair Risicomanagement.
Inhoudelijk betekent dit het inschatten van de risico’s op hart- en vaatziekten en zo nodig diagnostiek, behandeling en opvolging voor patiënten met een verhoogd risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten.

Onder hart- en vaatziekten vallen bijvoorbeeld

 

 • aderverkalking
 • angina pectoris (pijn op de borst)
 • nierschade
 • hartinfarct
 • beroerte

 

Hart- en vaatziekten worden bijvoorbeeld (mede) veroorzaakt door

 

 • andere ziektes als diabetes mellitus en reumatoïde artritis
 • verminderde werking van de nieren
 • hoge bloeddruk
 • verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
 • roken
 • te weinig lichaamsbeweging
 • overmatig alcoholgebruik
 • ongezonde voeding
 • overgewicht

 

Daarnaast spelen factoren als leeftijd en erfelijkheid een rol.

 

Klachten

Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, betekent niet altijd, dat u klachten heeft.

 

Uw huisarts is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke voor uw behandeling. De huisarts bespreekt met de praktijkondersteuner de jaarlijkse controle en beoordeelt of het nodig is dat u een afspraak op het spreekuur krijgt. Zo nodig wordt er samen met u een behandelplan opgezet

 

De praktijkondersteuner ondersteunt u bij de zorg voor preventie en behandeling van hart- en vaatziekten en geeft u persoonlijke begeleiding en advies. Eén maal per jaar komt u bij de praktijkondersteuner op het spreekuur voor de jaarcontrole. U spreekt dan samen de laboratoriumuitslagen door en uw bloeddruk, lengte en gewicht worden gemeten en besproken. In overleg met u en de huisarts kan het behandelplan eventueel aangepast worden. Het kan zijn, dat u vaker dan eenmaal per jaar op het spreekuur verwacht wordt. Daarnaast overlegt de praktijkondersteuner regelmatig met de huisarts, zodat deze goed op de hoogte blijft.