« terug naar vorige pagina

Chronische zorg

Hebt u lichamelijke problemen of klachten die lang aanwezig blijven, zoals suikerziekte, bronchitis, of hoge bloeddruk, dan houden we u hiervoor regelmatig in de gaten. Dit doet onze praktijkondersteuner: iemand die speciaal hiervoor is opgeleid. We zorgen dat u automatisch wordt opgeroepen voor deze controles, meestal via een brief. In deze brief vragen we u om bloed te laten prikken en een afspraak te maken. 

Samenwerken aan uw gezondheid

Iedereen is anders. We willen dat onze patiënten zorg krijgen die bij ze past: zorg op maat.
Daarom zijn wij een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes, COPD, astma en
hart- en vaatziekte. Bij de behandeling hiervan willen we meer aansluiten op wensen en
behoeften. Dit kan in onze praktijk maar we maken steeds meer gebruik van thuismetingen 
zodat wij u op afstand kunnen volgen.

Klik hier voor samenwerken aan uw gezondheid.

De zorg voor patiënten met chronische ziekten zoals suikerziekte, longziekten, hart- en vaatziekten en ouderenzorg wordt onder andere geregeld in zogenaamde zorgprogramma’s. U ontvangt hierover informatie van uw huisarts in samenwerking met de praktijkondersteunster als u voor een van de programma’s in aanmerking komt. Hieronder kunt u meer lezen over de programma’s.

Meer informatie

 • Wat is diabetes?

  Bij mensen met diabetes, kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet meer goed regelen. Normaal wordt dit geregeld door het hormoon insuline, dat aangemaakt wordt in de alvleesklier.

  Indien u Diabetes Mellitus type 2 heeft, kan dit twee oorzaken hebben of een combinatie daarvan.

  • Uw alvleesklier maakt wel voldoende insuline aan, maar uw lichaam reageert hier niet meer goed op.
  • Uw alvleesklier werkt te traag en maakt te weinig insuline aan.

  Als u koolhydraten eet, bv. brood, pasta, aardappelen en fruit, dan zet het lichaam dit om in suikers, ook wel glucose genoemd. Insuline zorgt ervoor, dat de cellen in de organen deze glucose op kunnen nemen en gebruiken om hun werk te doen.

   Wordt er te weinig insuline aangemaakt of reageert het lichaam hier niet meer goed op, dan wordt de bloedsuiker- of glucosespiegel in het bloed te hoog. Klachten zoals veel dorst hebben, vaak moeten plassen, vermoeidheid en wondjes die slecht genezen etc. kunnen bij diabetes passen.

  De huisarts werkt samen met de praktijkondersteunster voor Diabeteszorg. Hij of zij is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke voor uw behandeling.De huisarts voert samen met depraktijkondersteuner de jaarcontrole uit om samen met u het uitgevoerde behandelingplan te evalueren en tevens een nieuw behandelplan uit te stippelen. Tijdens de jaarcontrole zal uw huisarts en praktijkondersteuner naast uw diabetes ook aandacht schenken aan mogelijke andere bijkomende complicaties, zoals risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

  De praktijkondersteuner ondersteunt u bij de zorg voor uw diabetes in uw dagelijks leven. Zij geeft u persoonlijke begeleiding en advies om uw diabetes goed onder controle te krijgen en te houden. Door elke drie maanden bij haar op het spreekuur te komen, kan zij uw diabetes regelmatig controleren. Zij bespreekt met u de laboratoriumuitslagen, controleert u voeten, meet uw bloeddruk, lengte en gewicht. In samenspraak met u en de huisarts kan indien nodig het behandelplan worden aangepast. Daarnaast hebben de praktijkondersteuner en de huisarts regelmatig overleg, zodat de huisarts goed op de hoogte blijft.

 • Wat is COPD?

  COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’. Vrij vertaald betekent het ‘chronische, obstructieve longziekten’. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen ontstoken en daardoor nauwer. Bij longemfyseem zijn de wanden van de longblaasjes verslapt. Door de afgenomen elasticiteit, kan er in de longen minder lucht ververst worden. COPD kan niet genezen. Wel kan verdergaande schade aan de longen en luchtwegen beperkt worden en kunnen de klachten verminderd worden.

  Klachten

  Indien u klachten krijgt, of een verergering van uw klachten, als bijvoorbeeld

  • kortademigheid bij inspanning
  • langdurig hoesten
  • slijmvorming
  • benauwdheid

  maakt u dan een afspraak met uw huisarts.
  Indien blijkt, dat u COPD heeft, kunnen maatregelen genomen worden, waarmee verdergaande schade zoveel mogelijk beperkt wordt en waarmee de klachten die u ervaart zoveel mogelijk verminderd worden.

  Huisarts.

  Uw huisarts is de hoofdbehandelaar. Met uw klachten gaat u meestal eerst naar uw huisarts. Deze zoekt samen met u uit wat er aan de hand is en wat voor u de beste behandeling is. Hij/zij schrijft medicatie voor en geeft leefstijladvies. Indien nodig ontvangt u een verwijzing naar de longarts, of naar andere zorgverleners van het COPD-team. Ook is er aandacht voor mogelijke complicaties van uw aandoening, zoals eventueleluchtweginfecties. De huisarts werkt samen met de praktijkondersteuner en draagt taken aan haar over. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Praktijkondersteuner. Deze zorgverlener ondersteunt u bij de zorg voor uw longen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Vaak verricht hij of zij het eerste longfunctieonderzoek (spirometrie) en stelt vragen over uw aandoening. Samen met u stelt de praktijkondersteuner een persoonlijk behandelplan op. In dit plan komen verschillende zaken aan de orde, zoals:

  • Stoppen met roken
  • Bewegen
  • Voeding

  Het doel van het behandelplan is het verminderen van uw klachten en het verbeteren van de kwaliteit van uw leven. De praktijkondersteuner begeleidt u hierin.

 • Wat is CVRM?

  CVRM staat voor Cardiovasculair Risicomanagement.
  Inhoudelijk betekent dit het inschatten van de risico’s op hart- en vaatziekten en zo nodig diagnostiek, behandeling en opvolging voor patiënten met een verhoogd risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten.

  Onder hart- en vaatziekten vallen bijvoorbeeld

  • aderverkalking
  • angina pectoris (pijn op de borst)
  • nierschade
  • hartinfarct
  • beroerte

  Hart- en vaatziekten worden bijvoorbeeld (mede) veroorzaakt door

  • andere ziektes als diabetes mellitus en reumatoïde artritis
  • verminderde werking van de nieren
  • hoge bloeddruk
  • verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
  • roken
  • te weinig lichaamsbeweging
  • overmatig alcoholgebruik
  • ongezonde voeding
  • overgewicht

  Daarnaast spelen factoren als leeftijd en erfelijkheid een rol.

  Klachten
  Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, betekent niet altijd, dat u klachten heeft.

  Uw huisarts is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke voor uw behandeling. De huisarts bespreekt met de praktijkondersteuner de jaarlijkse controle en beoordeelt of het nodig is dat u een afspraak op het spreekuur krijgt. Zo nodig wordt er samen met u een behandelplan opgezet

  De praktijkondersteuner ondersteunt u bij de zorg voor preventie en behandeling van hart- en vaatziekten en geeft u persoonlijke begeleiding en advies. Eén maal per jaar komt u bij de praktijkondersteuner op het spreekuur voor de jaarcontrole. U spreekt dan samen de laboratoriumuitslagen door en uw bloeddruk, lengte en gewicht worden gemeten en besproken. In overleg met u en de huisarts kan het behandelplan eventueel aangepast worden. Het kan zijn, dat u vaker dan eenmaal per jaar op het spreekuur verwacht wordt. Daarnaast overlegt de praktijkondersteuner regelmatig met de huisarts, zodat deze goed op de hoogte blijft.

 • Astma is een chronische ontsteking van de longen. Chronisch betekent dat het blijvend is. Bij Astma zijn de slijmvliezen in de longen altijd geïrriteerd, wat veel klachten kan veroorzaken.

  Uw huisarts en de praktijkondersteunster kunnen u meer informatie geven over leven met astma. Hoe je bv. een astma aanval kunt voorkomen maar ook kunt bestrijden. Daar is soms inhalatiemedicatie voor nodig. De praktijkondersteunster kan aanvullende vragen stellen en bv. een longfunctietest (spirometrie) bij u verrichten die meer duidelijkheid kan geven over de diagnose en behandeling van astma.

 • Als ouderen wat meer moeite krijgen om zelfstandig thuis te wonen, kunnen onze praktijkondersteuners voor de ouderenzorg hierbij ondersteuning geven. Zij houden de mensen in de gaten en kunnen extra hulp inschakelen. Neem gerust contact op met de praktijk als u deze praktijkondersteuner wilt inschakelen voor uzelf of een familielid, of iets hierover wilt vragen. 
  Indien nodig kunnen we ook een specialist ouderengeneeskunde inschakelen; een arts gespecialiseerd in zorg voor ouderen. Voor onze praktijk is dit dokter Koenen.
 • Zorroo staat voor zorggroep Regio Oosterhout. Zorggroep Regio Oosterhout e.o. is een organisatie van, voor en door huisartsen. Zorroo regelt in de regio Oosterhout de zorg voor patiënten met Diabetes mellitus type 2, COPD, hart- en vaatziekten of psychische problemen. Daarnaast is er voor alle patiënten het Stoppen-met-rokenprogramma beschikbaar. Al deze zorg is vastgelegd in zorgprogramma’s.

  Samenwerking en taakverdeling

  Zorgverleners
  Om de zorg goed te organiseren, de kwaliteit te verbeteren en deze te waarborgen, sluit Zorroo contracten af met zorgverleners als diëtisten, (medisch) pedicures, podotherapeuten, laboratoria, ziekenhuizen en specialisten.
  In deze contracten komen deze zorgverleners met Zorroo overeen, dat de zorg overeenkomstig aan de zorgprogramma’s aan patiënten aangeboden wordt. Zodoende zijn alle patiënten verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg. De zorgverzekeraars kopen de zorgprogramma’s in bij Zorroo.

  Zorgverzekeraars
  Zorroo overlegt de inhoud en financiering van de zorgprogramma’s met de zorgverzekeraar. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Zorroo regelt de afhandeling van de financiële administratie en rapporteert aan de zorgverzekeraar.

  Lees meer