« terug naar vorige pagina

Informatie verstrekken over patiënten van 16 jaar en ouder

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) mag de huisarts medische informatie over patiënten die 16 jaar of ouder zijn, alleen delen met de patiënt zelf. 

Meestal is dit een goede zaak maar in sommige situaties kan dit best vervelend kan zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan een zoon/dochter die 16 jaar is en waarvoor ouders de uitslag van een onderzoek op willen vragen. Wij mogen de uitslag dan niet aan de ouders geven. 
Het kan ook dat u bijvoorbeeld tijdelijk in een revalidatiecentrum opgenomen wordt.  Ook dan mogen wij geen uitslagen of medische gegevens aan het revalidatiecentrum doorgeven.

Voor patiënten van 16 jaar en ouder die willen dat de huisarts medische informatie over zichzelf wel met derden deelt is er een speciaal toestemmingsformulier. Download hier het toestemmingsformulier 
Hierin geeft U aan welke medische gegevens wij met met wie mogen delen. Dit kan een persoon of een zorgverlener zijn.